O projekcie

Obecnie dostępna jest znaczna liczba materiałów szkoleniowych dotyczących Międzynarodowych przepisów w sprawie zapobiegania zderzeniom na morzu (ColRegs), które umożliwiają naukę teorii i zasad. Mimo to, rosnąca liczba kolizji na morzu dowodzi, że istnieje znacząca różnica pomiędzy wiedzą przekazywaną na studiach a realnymi zagrożeniami, przed którymi stają oficerowie wachtowi.

Dzisiejsze technologie zmieniły sposób działania statków, i pojawiła się potrzeba zapewnienia ich skutecznego wykorzystania. Na przykład, poprzez wprowadzenie usprawnionych zintegrowanych systemów nawigacji oraz sprzętu typu ARPA, ECDIS, itp., proces podejmowania decyzji w zakresie unikania kolizji powinien być bardziej efektywny. Jakkolwiek, w programach nauczania oferowanych przez centra szkoleń i edukacji morskiej często nie ma korelacji pomiędzy tymi technologiami a nauczaniem zasad ColRegs. Połączenie tych dwóch kompetencji pozostawia się oficerowi wachtowemu, kiedy już zacznie pracę na statku, co często skutkuje złym wykorzystaniem tych technologii i błędną interpretacją zagrożeń. Poważnym problemem jest również zbytnie zdawanie się młodych oficerów na nowoczesne narzędzia co może negatywnie wpływać na ich decyzyjność.

Projekt NEO-COL ma na celu zmniejszenie tej luki poprzez zidentyfikowanie różnic pomiędzy teorią a praktyką oraz opracowanie najlepszego i najbardziej realistycznego modelu wdrażania systemów nawigacji elektronicznej do nauczania przepisów ColReg.

W ramach projektu NEO-COL przeprowadzona zostanie analiza potrzeb i przypadków zderzeń na morzu, co ma na celu:

  • Stworzenie Kursu szkoleniowego online dotyczącego najlepszego i najbardziej realistycznego modelu wdrażania systemów nawigacji elektronicznej do nauczania przepisów ColReg, oraz
  • Opracowanie Narzędzia oceny, które umożliwi użytkownikowi uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności.

Materiały udostępnione za pomocą Kursu szkoleniowego NEO-COL będą miały bezpośredni wpływ na marynarzy, oferując im konkretną wiedzę dotyczącą stosowania zasad ColRegs w określonych sytuacjach, z uwzględnieniem posiadanego sprzętu. Po przerobieniu modułów i poddaniu się ocenie, marynarze będą dysponować większą wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi we właściwej interpretacji zagrożeń i podejmowaniu odpowiednich akcji zapobiegawczych.

W ten sposób projekt NEO-COL przyczyni się do usprawnienia ruchu i zwiększenia bezpieczeństwa na morzu, oraz wzmocni ochronę środowiska morskiego.

Konsorcjum projektu składa się z prywatnych firm, organizacji VET i instytucji publicznych z Turcji, Rumunii, Hiszpanii, Polski i Niemiec, które posiadają doświadczenie w tym sektorze.