Despre proiect

Un număr mare de materiale de instruire privind Regulamentul Internațional pentru Prevenirea Coliziunilor pe mare 1972 (ColRegs) sunt disponibile în prezent pentru a preda / învăța teoria regulilor. Cu toate acestea, numărul constant de accidente maritime demonstrează că există o diferență semnificativă între ceea ce se învață la colegii și academii și ceea ce este pus în practică pe mare în situații reale de către ofițerii de punte.

Tehnologiile actuale au schimbat modul în care sunt operate navele și este necesar să se asigure că acestea sunt utilizate cât mai bine. De exemplu, prin introducerea unor sisteme și echipamente de navigație integrate îmbunătățite, cum ar fi ARPA și ECDIS etc., procesul de luare a deciziilor în ceea ce privește luarea de măsuri pentru a evita coliziunea este mai bine documentat acum. Cu toate acestea, programele de învățământ și centrele de formare în domeniul maritim deseori nu fac conexiunea necesară între tehnologiile de navigație actualizate și instruirea ColRegs. Este lăsat în final ofițerului de punte să combine aceste două competențe odată ce își începe munca practică pe o navă și, prin urmare, adesea utilizează în mod greșit sistemele de puport pentru luarea deciziilor și astfel interpretează situațiile de coliziune greșit. Din nefericire tinerii ofițeri așteaptă o simplificare prin mijloacele tehnice moderne.
Proiectul NEO-COL va umple acest gol de competențe prin identificarea diferențelor dintre teorie și aplicarea reală și dezvoltarea celui mai bun și cel mai realist mod de a încorpora dispozitive electronice moderne de navigație în predarea Regulamentelor de coliziune.

NEO-COL va efectua o analiză a nevoilor și o investigație a coliziunilor din trecut pentru a:

  • Dezvolta un curs de instruire online pentru cea mai bună acțiune posibilă și cea mai realistă pentru a încorpora dispozitivele electronice moderne de navigație în predarea regulilor de coliziune, acestea vor fi personalizate pentru toate tipurile de nave, având în vedere echipamentul și instrumentele de navigație disponibile și
  • Proiecta un instrument de evaluare care oferă utilizatorului un certificat autentic pentru aptitudinile nou dobândite.

Formarea oferită de cursul de instruire online NEO-COL va avea un impact direct asupra personalului navigant prin oferirea de cunoștințe specifice utilizatorului pentru modul de aplicare a ColRegs în anumite scenarii, având în vedere echipamentul specific la bord. După modulul și evaluarea oferită de acest proiect, marinarii vor dobândi abilități și cunoștințe mai bune pentru a interpreta corect o situație de coliziune potențială prin efectuarea acțiunilor corective.

Prin aceasta, NEO-COL va contribui la ușurarea traficului maritim, siguranța vieții pe mare și protecția mediului marin.

Consorțiul proiectului este format din companii private, organisme publice și instituții VET din Turcia, România, Spania, Polonia și Germania, care au o experiență vastă în sectorul maritim.