Proje hakkında

Uluslarası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları (ColRegs) hakkında kural teorisini öğretmek / öğrenmek için şu anda çok sayıda eğitim materyali mevcuttur.
Yine de, deniz kazalarının sayısının sürekli yüksek oluşu, ünivesitelerde ve akademilerde öğretilenler ile seyir halindeki memurlar tarafından gerçek koşullarda denizdeki gerçek uygulamalar arasında önemli bir fark olduğunu kanıtlamaktadır.

Günümüz teknolojileri, gemilerin çalışma biçimini değiştirdi ve bu teknolojilerin en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak için bir ihtiyaç doğurdu. Örneğin, gelişmiş entegre navigasyon sistemleri, ARPA ve ECDIS gibi ekipmanların tanıtılmasıyla, artık çarpışmayı önlemek için harekete geçme açısından karar verme süreci daha iyi desteklenmektedir.
Bununla birlikte, Deniz Eğitim ve Öğretim Merkezleri müfredatları, çoğu zaman güncel navigasyon teknolojileri ile ColRegs dersleri arasında gerekli bağlantıyı sağlamazlar.
Zabıtlar, bu iki yeterliliği, pratik çalışmalarını bir gemide başlattıktan sonra birleştirerek karar destek sistemlerinden yanlışlıkla yararlanabilir ve çarpışma durumlarını yanlış bir şekilde yorumlayabilirler.En kötüsü de genç zabıtlar, modern teknik araçlarla çok fazla kolaylık beklemektedirler.

NEO-COL projesi, teori ile gerçek uygulama arasındaki farkları belirleyerek ve çarpışma yönetmeliklerinin öğretilmesine modern elektronik navigasyon cihazlarını dahil etmek için en gerçekçi yolu geliştirerek bu beceri boşluğunu kapatacaktır.

NEO-COL, aşağıdakiler için bir ihtiyaç analizi ve geçmişteki çarpışmaların incelenmesini yapacak:

  • Modern elektronik navigasyon cihazlarını, mevcut tüm navigasyon ekipmanı ve araçlarını dikkate alarak her tip gemi için özelleştirilmiş Çarpışma Kuralları öğretimine dahil etmek için mümkün olan en gerçekçi ve en etkili yol için bir çevrimiçi Eğitim Kursu hazırlamak, ve
  • Yeni edinilen beceriler için kullanıcıya orijinal bir sertifika sağlayan bir Değerlendirme Aracı tasarlamak.

NEO-COL çevrimiçi Eğitim Kursu tarafından sunulan eğitimin, gemideki belirli teçhizata göre belirli senaryolarda ColRegs’in nasıl uygulanacağı konusunda kullanıcıya özel bilgi vererek denizciler üzerinde doğrudan bir etkisi olacaktır.Bu projeyle sağlanan modül ve değerlendirme sonrasında, denizci, düzeltici eylemi gerçekleştirerek potansiyel bir çarpışma durumunu doğru bir şekilde yorumlamak için daha iyi bilgi ve becerilere sahip olacaktır.

NEO-COL, deniz trafiği kolaylığı, denizdeki can güvenliği ve denizlerin çevresel korunmasına katkıda bulunacaktır.

Proje konsorsiyumu, denizcilik sektörü içinde geniş deneyime sahip olan Türkiye, Romanya, İspanya, Polonya ve Almanya’daki özel şirketler, kamu kurumları ve MEÖ kurumları tarafından oluşturulmuştur.